Door tutorials, zelfstudie en heel veel oefenen heb ik mijzelf bekend gemaakt met Photoshop, 3D Studio Max en Illustrator. Op deze pagina staan enkele voorbeelden van mijn grafische kwaliteiten.