Hier staan enkele van mijn schetsen en tekeningen die ik vanuit mijn studie heb gemaakt voor diverse vakken en projecten. Technische detaillering, conceptschetsen, ideegeneratie en presentatieschetsen